Portada de Els guerrers de les illes Ginesies; sobre texto de Antoni Oliver, editada en 2006 por Bromera, desde Alzira (col. L’Elefant, nº11).